Click here to log in.

Blog of Guus Ellenkamp

Add blog item

De belangrijkste elementen in een webpagina

Ja, de twee belangrijkste elementen in een webpagina zijn naar mijn idee nog steeds de title tag en de meta description want dat zijn de dingen die je het eerste ziet in Google en dat zijn de dingen waarop in de meeste gevallen mensen beslissen om wel of niet naar een website of een webpagina te gaan.

Sinds de preview in Google is ook het grafisch ontwerp belangrijk, maar ik denk dat nog steeds mensen voornamelijk beslissen op titel en omschrijving van een webpagina.

Dit is naar mijn idee ook het belangrijkste verschil tussen een professionele website en ‘een website‘, het aandacht besteden aan dit soort ‘details‘ die naar mijn ervaring ook heel veel tijd kosten.

Het zijn ook de dingen waar Active Discovery Designs heel veel aandacht aan besteed en is de reden waarom wij websites bouwen zoals we ze bouwen: professioneel.

 

Created on: 2013-03-08 19:22:32 (UTC) by: Guus Ellenkamp

Last edited: 2013-03-08 19:33:12 (UTC)

Views: 472

Items from this user:

Other blogs:

System account Active Discovery Designs

Henk Breukel

Raimund Murro

Terms and conditions | Privacy policy